Licitație produse din fontă pentru Uzina Mecanică Mija

Uzina Mecanică Mija, filială ROMARM organizează procedura de licitație deschisă pentru achiziția a 40 000 bucați de produse turnate prelucrate din fontă și a 24 000 bucăți de produse turnate neprelucrate din fontă.

U.M. Mija anunță invitația de participare pentru achiziția de produse din fontă necesare în procesul de producție din cadrul societății. În acest sens, sunt publicate documentația de atribuire și contractul cadru de colaborare.

Conform reglementărilor legale, data limită de primire a ofertelor este 28 martie 2022.