Anunț licitație deschisă pentru achiziția de servicii pază și monitorizare în cadrul CN ROMARM

Compania Națională ROMARM organizează procedura de licitație deschisă pentru achiziția serviciilor de pază a obiectivelor si bunurilor ROMARM și monitorizarea sistemelor de alarmă.
Anunțul de achiziție demarat pe data de 25 octombrie are termen limită pentru depunerea ofertelor , data de 10 noiembrie 2021..

Procedura de achiziție se desfășoară în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, conform caietului de sarcini, fișei de date a achiziției și formularelor necesare înscrierii.