Proces verbal de atribuire a câștigătorilor în cadrul licitației organizată de Uzina Mecanică Mija

Uzina Mecanică Mija, filală ROMARM a finalizat licitația pentru derularea contractului de furnizare produse specifice necesare în procesul de producție.
Conform procesului verbal anexat, două companii au fost desemnate câștigatoare, ca urmare a specificul diferit al licitației organizate pentru achiziția de produse din fontă.

Pentru produsele turnate si prelucrate din fontă, licitația a fost câștigată de compania Uzina Mecanică Orăștie S.A, iar pentru produsele turnate neprelucrare din fontă, a fost ales ofertantul SC ALPRESCO SRL.

Colaborarea se va desfășura conform contractului și prevederilor legale aflate în vigoare.