Uzina Mecanică Mija publică procesul verbal referitor la anularea procedurii de atribuire a lăzilor speciale

Societatea Uzina Mecanică MIJA publică procesul verbal prin care anunță anularea procedurii de atribuire a licitației privind achiziția de lăzi V/7Ia21 nevopsite, cu armături.

Comisia de evaluare a stabilit o nouă licitație deschisă, a cărei dată limită pentru depunerea ofertelor este 10 noiembrie 2023, ora 10:00.