Uzina Mecanică Mija anulează procedura de atribuire

Uzina Mecanică Mija publică procesul verbal prin care anulează procedura de atribuire pentru achiziția unei băi de cromare, ca urmare a neîntrunirii numărului de oferte.