Uzina Mecanică Mija anunță achiziția unei prese prin procedură internă

Uzina Mecanică Mija, filială ROMARM publică documentația de atribuire pentru achiziția prin procedură internă a unei prese mecanice cu excentric 600Tf. În acest sens, pot fi consulatate invitația de participare, formularele și contractul cadru.