Uzina Mecanică Mija anunță anularea procedurii de atribuire

Uzina Mecanică Mija publică procesul verbal prin care procedura achiziție va fi anulată deoarece ofertele depuse de către participanți nu au respectat cerințele documentației de atribuire. Mai multe informații se regăsesc în procesul verbal prin care, de altfel, se anunță reprogramarea unei noi licitații pe data de 7 iulie 2023, ora 11. Firmele interesate pot consulta invitația de participare și documentația de atribuire.