Uzina Mecanică Mija anunță licitația pentru achiziția mai multor echipamente

Uzina Mecanică Mija, filială ROMARM lansează achiziția prin licitație deschisă a mai multor echipamente sau materiale.

Procedura de achiziție urmărește respectarea legislației în vigoare, iar firma desemnată câștigătoare va fi cea care va întruni cerințele specificate în documentele de atribuire și care va avea prețul cel mai scăzut. În acest sens, UM Mija publică mai multe invitații de participare și documentații de atribuire, astfel:

Termenul limită pentru depunerea ofertelor variază intre 9 iunie 2023 și 16 iunie 2023, conform documentațiilor de atribuire menționate anterior.