Uzina Mecanică Mija anunță licitația pentru achiziția unor materiale tip tablă din cupru

Uzina Mecanică Mija, filială ROMARM lansează achiziția prin licitație deschisă a două loturi de tablă din cupru.

Procedura de achiziție urmărește respectarea legislației în vigoare, iar firma desemnată câștigătoare va fi cea care va întruni cerințele specificate în caietul de sarcini și cea care va a avea prețul cel mai scăzut.

În acest sens, UM Mija publică invitația de participare, documentația de atribuire, contractul de furnizare produse, scrisoarea de înaintare tip formular și modelul de contract.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24 aprilie 2023, ora 12.00.