Uzina Mecanică Mija lansează invitația de participare pentru achiziția de materiale destinate confecționării tâmplăriei din PVC

În vederea achiziției de materiale destinate confecționării tâmplăriei din PVC, filiala Uzina Mecanică Mija publică invitația de participare si procesul verbal de deschidere a ședinței.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 noiembrie 2022, ora 10.00.