Anunț organizare concurs pentru postul de secretar științific

Compania Națională ROMARM SA anunță concursul pentru postul de secretar științific în cadrul Sucursalei CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE București. Candidații interesați trebuie să îndeplinească cerințele specificate în anunțul de recrutare și să respecte regulamentul cu privire la organizarea concursului.
Înscrierea la concurs se face în termen de 10 de zile calendaristice de la data publicării anunţului prin depunerea dosarului de concurs. Dosarele se vor depune la secretariatul comisiei de concurs din Bulevardul Timişoara nr.5B, sector 6, începând cu data de 05.12.2022.