Electromecanica Ploiești demarează procedura de licitație pentru lucrări hidranți

Filiala ROMARM, Electromecanica Ploiești anunță licitația pentru realizarea unor „Lucrări de redimensionare și repoziționare a instalației subterane de apă potabilă și hidranți – execuție parțială”. În acest sens, publicăm următoarele documente: invitația de participare, caietul de sarcini, contractul, formularele și centralizatorul licitației.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 23 decembrie 2022, ora 9:00 am.