Noua sucursală ROMARM – “Centrul de excelență în cercetare, dezvoltare și inovare” București

Noul "Centrul de excelență în cercetare, dezvoltare și inovare” București

În domeniul industriei de apărare, inovația și cercetarea sunt două aspecte care trebuie urmărite pentru a fi competitivi și pentru a satisface cererea versus oferta.
În ultimii ani, Compania Națională ROMARM a subvenționat mai multe programe de cercetare, finalizate prin omologarea munițiilor dezvoltate de specialiștii ROMARM. Acest nou domeniu de activitate a impus înființarea unui centru de cercetare, lucru care s-a concretizat pe parcursul lunii octombrie 2022; astfel a fost creată CN ROMARM SA – Sucursala “Centrul de excelență în cercetare, dezvoltare și inovare” București (CECDI București).
“Centrul de excelență în cercetare, dezvoltare și inovare” este o structură administrativă în cadrul Companiei Naționale ROMARM, ce funcționează în acord cu prevederile legale, putând desfășura următoarele activități:

 • activități de testări și analize tehnice
 • cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 • activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
 • activități profesionale, științifice și tehnice

Scopul Centrului de Excelență în Cercetare, Dezvoltare și Inovare

CECDI București se dorește un pol de excelență în domeniul dezvoltării sectorului industriei naționale de apărare. Misiunea Centrului constă în realizarea de cercetări științifice de tip fundamental, aplicativ, dezvoltare tehnologică, într-un domeniu de nișă al industriei de apărare, „Fabricarea armamentului si muniției-CAEN 2540”, dar și în domenii secundare cu caracter industrial și comercial constând în fabricarea, cercetarea, proiectarea, comercializarea, mentenanța și demilitarizarea armamentului, muniției și tehnicii militare. De asemenea, vor fi desfășurare alte activități conexe cercetării-dezvoltării, precum furnizarea de servicii de transfer tehnologic, de consultanță, Know-how, diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate prin publicații ori evenimente științifice și executarea de activități de inovare și dezvoltare experimentală.

Misiunea Centrului de Excelență în Cercetare, Dezvoltare și Inovare

Misiunea Centrului de Excelență în Cercetare, Dezvoltare și Inovare este centrată pe implicarea activă în demersurile științifice la nivel regional și național, cu rezultate notabile, care să confere CEECDI, dar și Companiei Naționale ROMARM SA, vizibilitate și recunoaștere internațională în domeniul fabricării muniției și tehnicii militare din industria de apărare, prin implicarea specialiștilor proprii, prin polarizarea interesului de cercetare din exterior și prin atragerea tinerilor absolvenți cu studii superioare militare sau civile în activitățile specifice organizate sau executate în cadrul centrului.

Activități de cercetare științifică cu scop inovator

CECDI derulează activități de cercetare – dezvoltare fundamentală și cercetare – dezvoltare aplicativă, industrială, inclusiv activități de dezvoltare experimentală, activități de testare sau dezvoltare tehnologică conform reglementărilor în vigoare. Activitățile de cercetare științifică au în vedere:

 • dezvoltarea, diversificarea și valorificarea preocupărilor științifice interdisciplinare în domeniile strategice, prioritare pentru instituție, în folosul sistemului de securitate și apărare națională și al sectorului economic, social, național și regional, cu incidență în industria de apărare;
 • dezvoltarea capabilităților specialiștilor ROMARM și a filialelor acestora de a efectua cercetare aplicată într-un mod performant, cu contribuții la dezvoltarea cercetării științifice, prin creație și inovație, respectiv crearea și întreținerea unei culturi orientate în acest sens în rândul colaboratorilor CN ROMARM SA;
 • dezvoltarea unei comunități academice orientate spre cercetare – dezvoltare și construirea unor nuclee de cercetare multidisciplinară în domeniul industriei de apărare, prin dezvoltarea și echiparea laboratoarelor filialelor ROMARM la un nivel ridicat, capabile să permită integrarea colectivelor în programe de cercetare naționale și internaționale.
Dezvoltarea unor muniții performante

Până în momentul înființării Centrului, ROMARM a omologat mai multe muniții obținute prin diferite proiecte de cercetare realizate în perioada 2015 – 2022. Înființarea Centrului de Excelență în Cercetare, Dezvoltare și Inovare, ca și sucursală ROMARM este de fapt o reafirmare a implicării în activitățile de cercetare, care vor fi continuate pe parcursul anilor următori. Specialiștii și tehnicienii militari din echipa de cercetare au în vedere alte 3 proiecte de cercetare, care vor fi finalizate în 2024. Proiectele vizează dezvoltarea următoarelor produse de interes pentru Armata Română și partenerii externi:

 • muniție 30X165 mm cu proiectil perforant trasor pentru instalațiile artileristice navale
 • muniție iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă pentru combaterea dezordinii publice
 • combustibil compozit cu impact redus asupra mediului pentru sisteme propulsive nedirijate
 • lovitură reactivă în tandem EFP/TB pentru lansatoare portative
 • bombă de aruncător multiefect calibru 120 mm cu ghidare LASER.

Toate produsele militare realizate prin CECDI București răspund unei cereri a pieței. Munițiile finalizate deja au fost brevetate și urmează a fi comercializate, atât la nivel național, european, cât și internațional.
CN ROMARM SA – Sucursala “Centrul de excelență în cercetare, dezvoltare și inovare” București facilitează tranziția către o industrie de apărare performantă, iar prin cercetarea științifică contribuie la dezvoltarea cunoașterii și la obținerea unor progrese științifice în domeniu asumat.