Anunț licitație deschisă pentru achiziția de servicii pază și monitorizare în cadrul CN ROMARM – prelungire termen înscriere

Compania Națională ROMARM reorganizează procedura de licitație deschisă pentru achiziția serviciilor de pază a obiectivelor și bunurilor ROMARM, precum și monitorizarea sistemelor de alarmă.

Procedura de achiziție se desfășoară în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, conform anunțului de achiziție servicii de pază și monitorizare a sistemelor de alarmă. În acest sens, se anexează urmatoarele documente necesare pentru desfășurarea licitației: formularele de participare, caietul de sarcini, fișa de date a achiziției și contractul de prestări servicii de pază.