DECLARAŢIE de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015

DIRECTORUL GENERAL AL CN ROMARM SA,

luând act de adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 – 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 – 2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012, recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie, precum şi a mecanismul de monitorizare al acesteia, formulează declarația:

Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie. Prin formularea prezentei Declaraţii, Directorul General al CN ROMARM SA respinge şi condamnă corupţia, în toate formele sale de manifestare, şi îşi asumă întreprinderea unor măsuri în sensul susținerii prevenirii și combaterii corupției la nivelul instituției, promovării integrității, al liberului acces al cetățenilor la informații de interes public și a transparenței procesului decizițional.

În acest scop, ca o expresie a valorilor fundamentale expuse, reprezentanţii şi angajaţii CN ROMARM SA au obligaţia să: ➢ Implementeze cadrul legislativ anticorupție; ➢ Îndeplinească măsurile specific din cadrul SNA ce țin de competența Companiei Naționale ROMARM SA; ➢ Respecte prevederile privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizițional; ➢ Consolideze autonomia operațională a structurilor de control intern și audit și intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial. ➢ Ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi;

Reprezentanţii şi angajaţii CN ROMARM SA au datoria ca în exercitarea atribuţiilor de serviciu să considere interesul public mai presus de orice alt interes şi să respecte valorile fundamentale şi principiile stabilite în Strategia Naţională Anticorupţie.

Director general, Ec. Dan Tache

PLAN GENERAL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE