Uzina Mecanică Mija anunță câștigătorul licitației pentru achiziția unui strung CNC

Societatea Uzina Mecanică Mija publică procesul verbal prin care este anunțat câștigătorul licitației pentru achiziția unui strung CNC.
Comisia de evaluare a atribuit contractul operatorului economic care a indeplinit criteriul „prețului cel mai scăzut”.