Uzina Mecanică Mija publică procesul verbal privind rezultatul licitației unei prese mecanice cu excentric 16TF

Uzina Mecanică Mija publică procesul verbal al ședinței de deschidere a licitației organizată pentru achiziția unui excentric 16TF.
Conform procedurii, comisia de evaluare a declarat nulă procedura de atribuire ca urmare a neîntrunirii numărului de oferte și a stabilit o nouă procedură pentru data de 4 septembrie 2023, ora 11. În acest sens, au fost republicate documentația pentru licitația deschisă pentru achiziția prin procedură internă a unei prese mecanice cu excentric 16Tf.
Companiile interesate de participarea la procedura de achiziție pot accesa urmatoarele documente informative: