Situatii financiare 2013

RAPORT ADMINISTRATORI 2013

Situatii financiare 2014

Raportul Administratorilor 2014

Bilant_30.06.2015

Situatii financiare Aparat Propriu 2015

Aparat raportari contabile Sem I 2016

HOTĂRÂRE nr 412 BVC 2016 CNR

Situatii financiare Aparat Propriu 2016

Rap audit fin si sit fin 2016 Aparat central CNR

Aparat Central CNR Raportari contabile sem I 2017

Situatii financiare 2017 Aparat central CNR

Raport audit 2017

Raportul Administratorilor 2017

Raport 2017

Salarii directori și indemnizații membri CA 2017

Raportare contabila la 30.06.2018

Situatii-financiare-2018-vol-1 (bilant, balanta, raportul adminstratorilor)

Situatii-financiare-2018-vol-2 (note bilant, anexe, raportul auditorului independent)

Raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2018

Salarii CA si directori 2018

Situatii financiare anuale consolidate 2018

Raportare contabila semestrul I 2019

Raport audit 2019

Situatii financiare 2019

Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019

Salarii directori și indemnizatii membri CA 202o

Hotărârea nr. 279 pe 2020 referitor la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a CN ROMARM SA

Situatii financiare la 30.06.2020

Raport audit 2020

Situații financiare anuale 2020

Raport Administratori 2020 PARTEA 1 și PARTEA 2 

Salarii directori si indemnizatii membri CA in anul 2021

Raportare contabilă pe semestrul I 2021

Hotarârea de Guvern 1019 referitor la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2021

Hotărârea de Guvern nr. 504 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022