Proces verbal ROMARM privind inventarierea bunurilor primite cu titlul gratuit pentru activitati de protocol – 8 ianuarie 2024

Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație și indemnizația lunară a Directorului General – 2022

Raportare contabilă pe semestrul 1 – 2023

Situația financiară anuală 2022

Bilant contabil al filialei C.N. ROMARM S.A., S. Pirochim Victoria S.A., la 31.12.2023

Raportare contabila pe semestrul 1 – 2022

Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2022

Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2021

Hotărârea de Guvern nr. 251 privind  aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli  pe anul 2023 pentru CN ROMARM – Aparat central

Situația financiară anuală 2021

Raportare contabila anuală 2021

Indemnizația lunară a membrilor CA și a directorilor – 2021

Hotărârea de Guvern privind bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022

Hotărârea de Guvern nr. 504 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Hotarârea de Guvern 1019 referitor la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2021

Raportare contabilă pe semestrul I 2021

Salarii directori si indemnizatii membri CA in anul 2021

Raport Administratori 2020 PARTEA 1 și PARTEA 2 

Situații financiare anuale 2020

Raport audit 2020

Situatii financiare la 30.06.2020

Hotărârea nr. 279 pe 2020 referitor la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a CN ROMARM SA

Salarii directori și indemnizatii membri CA 202o

Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019

Situatii financiare 2019

Raport audit 2019

Raportare contabila semestrul I 2019

Situatii financiare anuale consolidate 2018

Salarii CA si directori 2018

Raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2018

Situatii-financiare-2018-vol-2 (note bilant, anexe, raportul auditorului independent)

Situatii-financiare-2018-vol-1 (bilant, balanta, raportul adminstratorilor)

Raportare contabila la 30.06.2018

Salarii directori și indemnizații membri CA 2017

Raport 2017

Raportul Administratorilor 2017

Raport audit 2017

Situatii financiare 2017 Aparat central CNR

Aparat Central CNR Raportari contabile sem I 2017

Rap audit fin si sit fin 2016 Aparat central CNR

Situatii financiare Aparat Propriu 2016

HOTĂRÂRE nr 412 BVC 2016 CNR

Aparat raportari contabile Sem I 2016

Situatii financiare Aparat Propriu 2015

Bilant_30.06.2015

Raportul Administratorilor 2014

Situatii financiare 2014

RAPORT ADMINISTRATORI 2013

Situatii financiare 2013