Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare la nivelul companiei si al filialelor pe perioada 2016-2020

Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare la nivelul companiei si al filialelor pe perioada 2016-2020