Achizitii

UM Mija – Licitatie deschisa achizitii servicii de aparare impotriva incendiilor si interventie in situatii de urgenta

Proces verbal desemnare castigator PROCES-VERBAL ANULARE PROCEDURA Invitatie de participare licitatie deschisa...

UPS Dragomiresti – repetare procedura – Achizitie Lucrari de reabilitare retele exterioare de apa, hidranti, drencere din incinta UPS Dragomiresti – etapa a IV-a

Anunt de atribuire etapa IV Anunt-Documentatie atribuire Proiect Tehnic -et- IV-Lista cantitati – Vol. 1 Proiect Tehnic -et- IV-Lista cantitati ̵...

UPS Dragomiresti – Achizitie Lucrari de reabilitare retele exterioare de apa, hidranti, drencere din incinta UPS Dragomiresti – etapa a IV-a

Anunt prelungire termen evaluare Anunt-Documentatie atribuire Proiect Tehnic -et- IV-Lista cantitati – Vol 1 Proiect Tehnic -et- IV-Lista cantitati &...

UPS Dragomiresti – Achizitie 1. Lucrari de reabilitare retele exterioare de apa, hidranti, drencere din incinta UPS Dragomiresti – etapa a V-a 2. Reabilitare retea hidranti depozite

Anunt de atribuire etapa V Anunt Repetare Proc. Doc atrib. et V -depozite – PTh-Et V-Liste cantitati – Vol 1 Anunt Repetare Proc. Doc atrib. et...

FA CUGIR – Reluare achizitie contract paza

Anunt semnare contract in urma desfasurarii procedurii de atribuire Anunt de participare Caiet de sarcini Fisa de date achizitie Formulare Model contract d...

CARFIL SA Brasov – Anunt achizitie servicii de paza, protectie, monitorizare si prevenire

Raport procedura atribuire contract achizitii de serv paza si protectie ERATA DOCUMENTATIE ATRIBUIRE PARTEA 1 12 PAGINI DOCUMENTATIE ATRIBUIRE PARTEA 2 12 ...

FA CUGIR – Anunt achizitie contract paza

Anunt de participare Caiet de Sarcini Fisa de date FORMULARE Model contract de confidentialitate paza Model contract prestari servicii paza Publicare anunt...

FA CUGIR – reluare ACHIZITIE REPERE TURNATE DIN OTEL

publicare anunt publicitar CAIET DE SARCINI FISA DE DATE FORMULARE MODEL CONTRACT SUBSECVENT RELUARE ACHIZITIE REPERE TURNATE Sectiunea IV ACORD-CADRU furn...